Vi måste ge polisen de verktyg som krävs för att handskas med det råare samhälle som vuxit fram. För oss är vägen framåt klar: tydliggör att attacker mot poliser får konsekvenser, skriver poliserna och politikerna Katja Nyberg (SD) och Anders Lindman (SD).

Ett 20-tal maskerade personer kastar sten mot poliser i Göteborg. En ensam hundförare blir utsatt för en våldsam attack av en stor grupp kriminella i Borås. Poliser som ständigt möts av verbala hot och fysiskt våld.

En undersökning som Novus gjort visar att nära hälften av poliserna utsatts för hot, våld eller annan påverkan. Två av tre upplever att hot och våld har ökat de senaste åren. Så ser verkligheten ut. Under internationella dagen mot polisvåld häromdagen och alla andra dagar om året.

Vi måste ge polisen de verktyg som krävs för att handskas med det råare samhälle som vuxit fram. Och det behöver ske omgående.

Polisers utsatthet måste minska

Varje polis som blir påhoppad verbalt eller fysiskt har sitt eget sätt att hantera det. En del kanaliserar genom att sluta sig. Väljer olika vägar till jobbet. Reagerar vid minsta ljud och känner aldrig riktigt det där lugnet. Inte när man är på jobbet. Inte när man avslutat sitt pass. Detta ger konsekvenser som går långt utöver själva yrkesrollen och påverkar privatlivet. Rakt in i hemmet som ska vara ens trygghetszon.

Människor som viger sina liv åt att freda andras liv, offrar ofta en stor del av sitt eget. Om de kan kasta sten på mig i tjänsten, vad är det då som hindrar dem från att göra det om vi möts ute på gatan på fritiden eller i lekparken när jag är med mina barn? Ingenting.

De mest utsatta är poliserna på ingripandeverksamheten. Av de tillfrågade poliserna uppgav 7 av 10 att de hotas verbalt och var fjärde utsätts för sparkar och slag. Var fjärde polis har blivit spottad på under det senaste året och var tionde hat hotats med kniv.

En del säger att polisyrket är ett utsatt yrke och att som polis ska man tåla mer än vanliga medborgare. Men bakom varje uniform står en människa som utsätts. Viktigt att tänka på är att ett angrepp mot en polis även är ett angrepp på en vital samhällsbärande funktion.

För oss som poliser, medmänniskor och sverigedemokrater är vägen framåt klar. Det krävs konkreta verkningsfulla åtgärder som tydliggör konsekvenserna vid attacker mot poliser, samt ökar polisens egen möjlighet att agera.

Strängare straff vid våld mot blåljuspersonal

Sverigedemokraterna var länge drivande för en brottsrubricering vid brott mot blåljuspersonal. Att lagen nu är på plats och straff kan dömas ut är ett bra första steg. En markering måste dock vara tydlig och innebära en reell konsekvens för den som gör sig skyldig till brott som riktas mot poliser. Partiet vill därför ha minst ett års fängelse istället för två veckor som idag, och upp till fyra år för brott av normalgraden. Vid grovt brott ska det vara minst fyra år upp till livstid. Om du angriper samhällskyddande organisationer och personer så ska straffet motsvara gärningen.

Vidare ska olaga hot mot polis alltid bedömas som grovt brott. Poliser bör ha utökad nödvärnsrätt och deras rätt till kränkningsersättning måste stärkas.

Poliser bör ges ökade möjligheter att få skyddade personuppgifter och polisernas namn i polislegitimationen och offentliga handlingar bör ersättas med tjänstenumret – till exempel i anmälningar och utredningar. Poliser bör även ha rätt att bära tjänstevapnet på fritiden om de önskar och anser det behövligt. Dels för eget skydd men även för att kunna ingripa vid exempelvis en terrorattack.

Ny brottsrubricering: störande av polismans ingripande

En polis måste också ha möjlighet att agera mot en person som står och skriker ”snuthora” och andra grova tillmälen. Sverigedemokraterna vill därför införa en ny brottsrubricering – störande av polismans ingripande. I andra länder accepteras inte sådant beteende.

I Sverige, som sedan länge styrts av en naiv flummentalitet, diskuteras hellre gärningsmannens rättigheter än polisens rätt att mötas med värdighet och respekt. Flatheten måste upphöra. Poliser ska ges de verktyg som krävs. De som begår brott ska med omedelbar verkan tas bort från gatan. Det ska inte finns en tillstymmelse till utrymme för kompromisser. Det är dags att återupprätta tryggheten för våra svenska poliser.

Katja Nyberg (SD)
Ledamot i justitieutskottet, polis och utredare vid Nationella operativa avdelningen (NOA)

Anders Lindman (SD)
Polisinspektör Stockholm samt ersättare Östermalms stadsdelsnämnd