Coronaviruset skapar stora problem för den gränsöverskridande brottsligheten. Smugglingen av narkotika, vapen och människor har stannat av. Polisen befarar turbulens i den kriminella världen.

Det är inte bara virussmitta och människor som stoppas av de restriktioner som många länder i världen infört för att få bukt med coronapandemin. Även den gränsöverskridande brottsligheten som flyttar droger, vapen och människor till köpare runt om i världen har tvingats bromsa in, rapporterar TT.

Än så länge har det gått ganska kort tid, men enligt Linda H Staaf, som är chef för underrättelseenheten vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa), har den kriminella världen sannolikt redan påverkats, på samma sätt som legala verksamheter.

– Även den kriminella världen är beroende av den inkomst man är van vid. Man söker då nya vägar, för så fungerar kriminaliteten. Blir det stopp en väg så söker man en annan, säger hon.

Polisen håller sig uppdaterad om hur brottsligheten nu förändras, för att ligga steget före.

– Vi tittar på all typ av brottslighet som på något sätt kan påverkas av den här situationen både på kort, medellång och lång sikt. Vi tittar på olika scenarier och bedömer dem. Men det här är ju en exceptionell situation och därför svårbedömt vad vi har framför oss.

Vilka möjliga scenarier som polisen tittar på vill Linda H Staaf inte berätta.

– Exakt vilka hypoteser vi har där vill jag inte nämna för det vore i princip som att ge kriminella tips om hur man ska gå till väga.

En av de uppenbara risker som polisen ser är att narkotikamarknaden kommer att hamna i obalans till följd av de stängda gränserna. Och att det kan medföra flera problem.

– Helt klart bedömer vi att det finns en uppenbar risk att det på kort sikt blir ett minskat utbud av narkotika i Sverige. Det medför en hel del andra utmaningar och risker för annan kriminalitet.

Men det finns områden där polisen redan nu tror att världens virusåtgärder fått ner brottsligheten.

– När det gäller stöldligor så är det väl det område som vi tror kan ge mest positiva konsekvenser, i alla fall tillfälligt.