Faran med covid-19 är långtifrån över. Men nu kommer mer fakta som antyder att det nya viruset är mindre farligt än svininfluensan 2009-10.

ANALYS. Det är vetenskapliga nyhetssiten Real Clear Science som ger fem skäl till att vi inte behöver drabbas av panik på grund av det nya coronaviruset.

1. Antalet nya fall minskar nu i Kina. Efter den snabba ökningen av infekterade personer inledningsvis, har ökningstakten nu planat ut. För bara tre veckor sedan rapporterade Kina 3000 nya fall per dag. Under de sist rapporterade dygnen i februari var antalet nya fall nere i 320-450 fall enligt WHO. Internationella bolag som Apple och Starbucks har öppnat sina verksamheter i Kina igen.

2. De flesta fall är milda och dödsfallen är färre. I början var antalet dödsfall högt. Hela 3,8 procent av de smittade dog i Kina de första månaderna, enligt WHO-rapport. Men man noterar att dödsfallen sjunker snabbt när adekvat vård sätts in. I början visste kinesiska sjukvården inte vad det handlade om. För personer som upptäcktes vara smittade efter den 1 februari har dödliga utgång fallit till 0,7 procent. Det kan jämföras med att en vanlig säsongsinfluensa i USA leder till dödsfall i 0,1–0,6 procent av fallen. Och SARS-utbrottet hade en dödsfrekvens på 9,6 procent. Det nya viruset liknar alltså – hittills – mer en vanlig säsongsinfluensa än SARS.

3. Bara en av 1000 smittades i Hubei provinsen. Trots att utbrottet av covid-19 hemlighölls i början har spridningen i provinsen där det hela startade varit låg. Hubei har över 59 miljoner invånare på en liten yta. Trots hög folktäthet är det ett glädjande faktum att endast 0,11 procent (1 på 1000) har smittats. Med tanke på att folktätheten är betydligt lägre i de flesta andra delar av världen, kan vi förvänta oss att coronaviruset har mycket svårare att sprida sig i andra delar av världen än i Kina.

4. Inga barn har dött enligt rapporterna. Även om utbrottet pågått i mer än nio veckor har inga dödsfall bland barn rapporterats. Barn och tonåringar har överraskande väl klarat viruset, även om de inte har byggt upp resistens genom tidigare säsongsinfluensor. Dödsfallen bland personer upp till 39 år är endast 0,2 procent. Det är för äldre som covid-19 är farligt. För dem över 80 år är risken för dödsfall 21,9 procent enligt nuvarande statistik.

5. Världen klarade en pandemi för bara tio år sedan. Kommer du ihåg svininfluensan (H1N1)? Det är den senaste pandemin, som bröt ut 2009 och försvann 2010. Globalt blev mellan 700 miljoner och 1,4 miljarder smittade, och upp till en halv miljon personer dog, enligt CIDRAP. Även om detta naturligtvis var tragiskt för de som drabbades och deras anhöriga (jag tänker också på de barn i Sverige som drabbades av narkolepsi av vaccinet mot svininfluensan 2009), så ser vi ett årtionde senare denna pandemi mer som en vanlig säsongsinfluensa än som en global kris.

Ingen anledning till panik

Det finns alltså ingen anledning för panik, även om reservationer naturligtvis måste göras. Kina är en kommunistisk diktatur och de kan ha givit förfalskat optimistiska rapporter till WHO. Viruset kan också mutera och bli farligare, i takt med att nya grupper av människor nås.

Vi behöver därför göra det som är så svårt för ett helt samhälle, ja, en hel värld: Ta covid-19 på största allvar och se till att smittspridningen stoppas – men utan att vi känslomässigt drabbas av panik och vidtar åtgärder som inte är nödvändiga.