Mediernas proffstyckare gör nu allt för att bagatellisera och förminska våldsutvecklingen i Sverige. Men de har inget på fötterna utan ägnar sig åt cynisk opinionsbildning byggd på empatilös arrogans mot de som drabbas av våld, förnedring och sönderslagen trygghet.

I ett typiskt inlägg från vänstermedierna anklagar Expressen-krönikören Lars Lindström (2 mars) poliser för att de ”ingenting har på fötterna”, att de ”styrs av magkänsla” och att det inte bygger på statistik, ingen forskning, ”bara spekulationer”. Detta när de talat om att antal personrån med förnedringsinslag har ökat.

Lindström menar att talet om ökat våld bara är ”förnimmelser” som har ett politiskt syfte att göra folk rädda.

Man ska egentligen inte bry sig om dem som är uppenbart tokiga, men Lindström representerar den vänster som vägrar se verkligheten. Bara därför att verkligheten inte stämmer med utopin om det lyckliga multikulturella samhället som behöver ännu fler miljoner människor från Mellanöstern.

Så låt oss gå igenom hur galet Lindströms resonemang är.

1. Morgan Johansson har aktivt förhindrat ny forskning

När det gäller de nu uppmärksammade förnedringsrånen finns inga siffror alls. Och heller ingen färsk statistik på koppling till ”invandrarkillar” som gärningsmän. Men det är ju inte polisens fel. Det är justitieminister Morgan Johansson (S) som medvetet skapat det faktalösa tillståndet

I februari 2016 förvägrade han riksdagen viss forskning: ”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag.”

Så när Lindström gnäller över att det inte finns siffror, borde han inte skälla på poliserna som försöker hålla gator och torg trygga, utan på den socialdemokratiske justitieministern som aktivt hindrat forskning och nya siffror.

2. Antalet personrån mot unga ökar dramatiskt

Även om siffror för förnedringsrån saknas, finns glasklara siffror på att personrånen ökar markant i Sverige. Antalet anmälda personrån mot barn har exempelvis ökat med hela 31 procent mellan 2018 och 2019, enligt Brå.

Är inte detta en allvarlig utveckling, i stenhårda siffror snarare än magkänsla? Nej, inte enligt Lindström. Eftersom det inte finns statistik på just förnedringsrån, finns ingen anledning att vara rädd. Tra-la-la-la-laa. Lindström blundar nogsamt för alla de fakta som vi har på fötterna, för att gallskrika om just den enskilda typ av rån som vi ännu inte har några siffror på.

Varför då? Svaret kan knappast vara annat än att han pissar på rånoffren än en gång genom att vägra erkänna deras verklighet – allt för försöka hålla liv i den vänsterliberala utopin att utvecklingen med enorm invandring är god.

3. Anmälningsfrekvensen vid rån är mycket låg

En orsak till att siffrorna inte ser än värre ut när det gäller personrån är att anmälningsfrekvensen tycks gå ner. I osäkra förorter vågar man förmodligen inte polisanmäla att man utsatts för våld, eftersom gängen är mäktigare än polisen. Många andra kan anse det meningslöst att anmäla rån eftersom man inte längre tror att Sverige har en rättsstat som fungerar. Många ger upp och tror inte längre man kan få rätt mot kriminella.

I Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 1,4 procent av befolkningen att de utsattes för personrån eller försök till personrån under 2018, vilket är mer än en fördubbling på fyra år (sedan 2014). Dessa 1,4 procent motsvarar cirka 112 000 personer, skriver Brå. Men antalet polisanmälda personrån var bara 8 650 stycken år 2018. Gapet häremellan säger någon om den bristande tilltron till en rättsstat som inte finns där för de drabbade.

Detta är en utveckling som Lindström och alla andra vänsterliberaler som bagatelliserar våldet borde vara rädd för. Riktigt rädda för. Om de hade någon heder i kroppen.