Cheferna för public service-bolagen bör kallas till riksdagens kulturutskott för utfrågning om att SVT och SR brustit i frågan om opartiskhet. Det krävde Sverigedemokraterna i kulturutskottet på torsdagen.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson (SD), lämnade igår in en begäran om att kalla in chefer på SVT och SR till kulturutskottet för att diskutera frågan om opartiskhet. Detta på grund av upplägg och uttalanden som framförts i sändningarna.

– Det är frågor vi har lyft som har sin upprinnelse inte minst i förra torsdagens inslag i Morgonstudion där man diskuterade ungdomsrånen, med ett mycket ensidigt perspektiv, säger Aron Emilsson till SVT.

Det rör sig om ett studiosamtal om ungdomsbrottslighet i SVT:s Morgonstudion och Sveriges radios program ”P3 med Rebecca och Fiona”. Partiet ser de två exemplen som en del av ett större problem med bristande opartiskhet i public service programutbud.

– Många i den allmänpolitiska debatten har reagerat på att public service-bolagen inte klarar av sitt uppdrag, fortsätter Emilsson.

Det är inte ovanligt att kulturutskottet bjuder in olika kulturaktörer, men hittills har inte public-service cheferna varit utfrågade om hur de klarar sändningsavtalens krav på saklighet och opartiskhet.

Ändå reagerar andra partier kraftigt mot att SD vill tala om hur public service uppfyller sitt uppdrag.

– Det skulle vara att bedriva granskningsverksamhet, och det ska inte vi göra, säger riksdagsman Lawen Redar (S).

– Det här är inte acceptabelt. Vi ska ha fri media och journalistisk frihet, inte politisk inblandning i vilka program som görs eller vilka programledare som finns, säger Christer Nylander (L), ordförande i kulturutskottet.

Under höstens Landsdagar mötte Emil Aronsson en stark opinion inom Sverigedemokraterna som vill avskaffa public service därför att de inte klarar av att vara opartiska. Aronsson försvarade public service som institution och fick majoritet för det.

– Det grundar sig i att vi ser att det finns ett stort nationellt värde i att ha ett public service, sa Aron Emilsson i november.

Men partiet är starkt kritisk till den obalans som finns i perspektiven som förmedlas i public service. Härom veckan reagerade Emilsson mot ett nytt radioprogram.

– Att extremister får ett eget radioprogram, bekostat av skattebetalarna, kräver en mycket bra förklaring, sa han om ”P3 med Rebecca och Fiona”.

– Grunden i Sveriges radios verksamhet är trovärdighet och opartiskhet, betonar han.

Sverigedemokraternas begäran om att kalla in public service-cheferna för att förhöra sig om hur de uppfyller denna opartiskhet avslogs av kulturutskottet.