Var fjärde klimatbonusbil i Sverige väger över två ton. Många är SUV:ar som går på både el och fossila bränslen.

Andelen bilar som väger minst två ton har fördubblats på de svenska vägarna sedan 2010. Och nu visar SVT:s granskning att många av den fått bli klassade som klimatbilar.

De politiska reglerna för klimatbilar har resulterat i att en genomsnittlig klimatbilar väger cirka 1 800 kg, vilket är 200 kg mer än för bilar som inte är ”klimatsmarta”.

Batteriernas vikt förklarar inte tyngden, utan det handlar i hög grad om att de ”klimatklassade” bilmodellerna är stora och kraftfulla. Nästan var femte klimatbonusbil har mer än 250 hästkrafter, visar SVT:s bearbetning av data från Transportstyrelsen.

Stora bilar drar mer energi och ger mer utsläpp när man kör dem, och de kräver mer resurser i stålverk och fabriker när de tillverkas.

– Större bilar är alltid sämre för klimatet än mindre bilar, säger professor Öivind Andersson på Lunds Tekniska Högskola till SVT.

Det här gäller även om bilarna helt eller delvis går på el. Stora bilar har större batterier som kräver mer resurser när de tillverkas. Råvarorna till batterierna är dessutom en bristvara, vilket gör att de räcker till färre bilar om bilarna är stora.