Statens ansvariga myndigheter hemlighåller vilken beredskap Sverige har. På vilket sätt detta minskar risken för att skapa panik framgår inte.

När medier har begärt att få ta del av nationella statistik över isoleringskapacitet och antalet intensivvårdsplatser i isolering i Sverige har Socialstyrelsen sekretessbelagt informationen om Sveriges coronaberedskap.

”Vår bedömning baseras på att handlingarna innehåller information som skulle kunna medföra att samhällets säkerhet skulle äventyras om de blev kända”, skriver Socialstyrelsen i avslaget till DN.

Informationen som hemlighålls kommer från en nationell enkät som genomfördes för ungefär en månad sedan av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Syftet var att kartlägga vårdens beredskap för ett coronautbrott i Sverige.

– Å ena sidan är det jätteintressant information, men samtidigt innebär det också en blottläggning av sårbarheter som kan försvåra en hantering av situationen, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen, till DN.