För första gången har Moderaterna och Sverigedemokraterna i Stockholmsregionen lagt en gemensam motion i kommunfullmäktige. Det handlar om Haninge och berör elevernas trygghet i skolorna.

Moderaterna och Sverigedemokraterna i Haninge anser att brott och kriminalitet ska behandlas på samma sätt i skolan som i övriga delar av samhället. Partierna anser att alla brott som begås i skolan eller i anslutning till skoltid ska polisanmälas.

Haninge kommun saknar i dagsläget riktlinjer men information har gått ut till de kommunala skolorna om att de ska följa ett JO-beslut (1998) om att skolan bör vara återhållsam med att anmäla yngre elever till polisen med hänvisning till att förundersökningar som regel inte inleds mot barn under 15 år. Det finns ingen lagstiftad skyldighet för skolan att anmäla brott som sker under skolans uppsyn, men det finns heller ingen lagstiftning mot att skolan ges en sådan skyldighet av sin huvudman.

För att stävja den negativa utvecklingen måste socialtjänsten, polisen, psykiatrin och skolan bli bättre på att fånga upp barn med problem i tid. För på våra skolor måste det alltid råda nolltolerans för hot och våld. Vanliga brott i skolan är exempelvis misshandel som slag och sparkar, förtal, olaga hot, ofredande och övergrepp i rättssak.

– Det finns ett mycket viktigt signalvärde i att visa eleven vad som är rätt och fel i vårt samhälle och dels kan en anmälan ge viktig information till polisen, säger Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD) som lämnat in motionen.

Partierna vill ge Grund- och förskolenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta tydliga riktlinjer och rutiner för polisanmälningar i alla skolor i Haninge utifrån följande tre huvudregler:

• Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.
• Skolan ska polisanmäla alla brott i skolan och i anknytning till skoldagen.
• Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller oavsett ålder.