Gång på gång försöker vänstern göra en höna av en fjäder när det gäller Sverigedemokraternas historia. Har replikerat i Aftonbladet på ännu ett försök.

Visst finns det osmakliga och mindre smickrande personer som rört sig inom och kring Sverigedemokraterna. Men det är ju ingenting mot vad Socialdemokraterna gjorde i regeringsställning under 1930-talets medlöperi.

När ”kopplingar” till nazismen ska göras, måste det ske med en och samma måttstock för alla partier. Något som inte sker i dag.

Därför denna replik i Aftonbladet.

Som vanligt cirkulerar anklagelsen kring en viss Gustaf Ekström som tvivelsutan var nazist – som även andra svenska partier har haft som medlemmar och på betydligt viktigare positioner än den Ekström hade i egenskap av revisor. Det är här viktigt att påpeka att man bara kan bedöma ett parti utefter vad dess medlemmar i demokratisk ordning beslutat.

Därför skriver jag i repliken:

”Alla som har minsta föreningsvana vet att en revisor knappast har ställningen som ’förgrundsgestalt’ i föreningen. En revisor granskar styrelsens räkenskaper i efterhand, och har inget inflytande över styrelsens arbete.

Dessutom valdes han till revisor 1989, året efter partiets bildande, vilket indikerar att han inte var någon form av ’medgrundare’ till partiet.

En ny anklagelse sägs vara att ’Ekström låter andra sverigedemokrater övernatta i sin lägenhet när de är på besök i Lund’. Varför detta agerande skulle bevisa hans ställning som ’nyckelperson’ är höljt i dunkel.