KOMMENTAR. Demokratiska partiet har förstört riksrättsverktyget genom att okynnesanvända det för struntsaker. Senaten kommer, av allt att döma, frikänna president Trump på onsdag.

Det finns nog få partier som är så självdestruktivt som Demokratiska partiet i USA. I natt röstade senaten för att hålla den slutliga omröstningen i riksrättsåtalet på onsdag. Då kommer Donald Trump att frikännas.

Och nu har Demokraterna förstört det bästa vapen de hade: att hota med riksrätt. Nu har man genomfört ett illa underbyggt riksrättsåtal och det kommer bli mycket svårt att få ett nytt sådant tillstånd.

Under förra mandatperioden slopade Demokraterna den gyllene regeln om att 60 procent av senaten ska vara med på att ta upp ett ärende om tillsättning av domare, för att omröstning ska ske. De gjorde så för att president Obama lättare skulle kunna utse domare med vänsterfilosofisk grund, med bara 50 procent av rösterna.

Naturligtvis har Trump kunnat tillämpa samma mindre stränga regel för att utse konservativa domare. Det har inneburit att aldrig har så många konservativa domare utsetts på så kort tid. Detta är ett av de viktigaste skälet till att de konservativa väljare som ogillar Trumps retorik och framtoning, ändå tänker rösta på Trump igen – han får konservativa domare att ta över landet.

En gåva från Demokraterna.

”Överväldigande bevis”

Riksrättsåtalet kan nu komma att få samma effekt. Vänstern har sett riksrätt som något hoppfullt, men nu är det över. Man chansade på dåligt underlag – och förlorade. Allt hopp är grusat.

Medierna blåser upp Demokraternas talepunkter om att senaten inte lät vittnen komma till tals, och hoppas att väljarna ska se senatens agerande som orättvist. Men det är representanthuset, som Demokraterna kontrollerar, som ska förbereda åtalet med vittnen. Och partiet har ju sagt att man hade ”överväldigande bevis” mot Trump, och då behöver man ju rimligen inte fler vittnen än de som framträdde i representanthuset.

Demokraterna brände dessutom sin chans till ett riksrättsåtal som haft tyngd, genom att välja en utrikespolitisk fråga. På samma sätt som svenska val aldrig avgörs av utrikespolitik, är amerikanska väljare inte särskilt intresserade av utrikesrelationer med exempelvis Ukraina.

Partiskt frikännande – efter partiskt åtal

Medierna försöker också sprida Demokraternas bild av att republikanerna i senaten varit ”partiska” när de inte vill ha fler vittnen och på onsdag med all sannolikhet kommer att frikänna presidenten. Men om domslutet är partiskt, så kan man säga exakt samma sak om själva åtalet. Det var inte en enda republikan som i representanthuset ansåg att underlag för åtal fanns.

Åtalet var alltså en partipolitisk akt, och då är det ju inte konstigt om svaret blir en partipolitisk dom.

Talmannen Nancy Pelosi gjorde ett historiskt misstag när hon lät åtalet gå igenom utan blocköverskridande stöd (bipartisan support). Det gjorde att hela processen blev en partipolitisk riksrättscirkus. Det handlade inte om juridik och bevis, utan om makt. Vem hade rösterna att åtala? Vem har rösterna att frikänna?

Demokraterna valde alltså att gå ut på slak lina, och de faller nu tungt.

Trump slipper ha ett hot om riksrätt hängande över sig. Demokraterna har sumpat sin chans.

Och nu är det, som sig bör, väljarna som avgör vem som ska väljas till president i november.