Nu konstaterar Delegationen för migrationsstudier (Delmi) att regeringen inte prioriterat utvisning av dem som fått avslag, trots att man sagt så till medierna.

Regeringen har ingen vilja att utvisa dem som inte ska vara i Sverige. Den misstanken, som säkert många bär på, bekräftas av en rapport som publiceras på tisdagen.

Hela asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked, konstaterar Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

”År 2016 gjorde den dåvarande inrikesministern Anders Ygeman bedömningen att cirka 80 000 asyl­sökande med avslagsbeslut skulle av- eller utvisas från Sverige under de närmaste åren. Arbetet med verkställigheter skulle prioriteras. Vår rapport visar dock att frågan inte kommit att betraktas som en del av kärnverksamheten inom de båda verkställande myndigheterna, Migrationsverket och Polisen.”

Man konstaterar att förvirringen är total i svenska migrationsssystemet.

”Att asylprocessen i dag innehåller flera olika spår och möjligheter skickar tvetydiga signaler genom systemet, till såväl implementerare som asylsökande vilka fått avslagsbesked. Det urholkar i sin tur systemets legitimitet.”

Inte ens lagstiftningen prioriterar återvändande av dem som fått asylavslag.

”[Å]tervändandefrågorna sägs vara viktiga och prioriterade, men lagstiftningen pekar inte alltid åt det hållet och vare sig politiker eller myndighetsledningar tillhandahåller tillräckliga resurser eller stöd.”

Rapporten riktar således allvarlig kritik mot regeringen och riksdagsmajoritetens förda migrationspolitik.