S-ministrar pratar om att vi inte ska ha så stort mottagande, men Sverige fortsätter ligga skyhögt över och nu visar Migrationsverkets prognos att också asylansökande väntas öka 2020.

På måndagen kommer Migrationsverket med en ny prognos för i år. Där beräknar man att fler asylsökande kommer att ta sig till Sverige under året jämfört med i fjol.

Det är också mer än dubbelt så många asylsökande som våra grannländer tillsammans – trots Stefan Löfvens (S) löfte om ”EU:s miniminivå”.

Migrationsverket talar om en ökning på 4-5 procent jämfört med fjolåret. Ökningen beräknas främst bestå av migranter från Syrien, Syd- och Centralamerika samt statslösa inklusive palestinier.

– Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Fortsatt skyhögt fler än grannländerna

År 2019 tog Sverige emot 19.201 asylsökande. Det är dubbelt upp mot Danmark, Norge och Finland – tillsammans!

År 2019 tog Danmark emot 2 716, Norge 2 305 och Finland 4 550, rapporterar Nyheter idag. Sverige tog således emot 606 procent fler än Danmark, 733 procent fler än Norge och 322 procent fler än Finland förra året.

Det verkar finnas en omvänd logik: ju mer S-ministrar talar om att reglerna ska skärpas och mottagningen minska, desto större blir ökningen för asylsökande och anhöriginvandring.