Polismyndigheten är en av de myndigheter som hyr den utpräglat socialdemokratiska kursgården Bommersvik.

Ser man på omsättningen för Bommersvik AB har den stigit sedan Socialdemokraterna vann valet 2014 och fram till 2018. En del av intäkterna kommer alltså från statliga myndigheter som skall förhålla sig politiskt neutrala. Skattebetalarna bekostar därmed den partipolitiska kursgården.

En källa som Nyhetsbyrån varit i kontakt med och som tidigare arbetat inom polisen bekräftar att polischeferna kontinuerligt besökte Bommersvik under hans tid inom polisen. Även personalen ska ha varit där och haft utbildningsdagar.

Kjell Jansson är förbundsordförande i Moderaterna i Stockholms län och kommenterar:

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det får gå till på det här viset. Det är direkt olämpligt att myndigheter köper tjänster av politiskt ägda bolag, säger han till Nyhetsbyrån. .

Katja Nyberg, tjänstledig polis och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, instämmer med Kjell Jansson och tillägger:

– Jag ser inga problem med att Socialdemokraterna äger bolag som säljer tjänster och tjänar pengar, men när myndigheter är en del av kundunderlaget blir det genast problematiskt.