Det finns tankesmedjor för marknadsliberaler, socialliberaler och för vänsterprogressiva. Nu startar en för bred konservativ debatt.

Namnet på den nya och oberoende konservativa tankesmedja är tänkt att vara Oikos, det grekiska ordet för hem.

Igår presenterade Mattias Karlsson, som varit gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen, det förtroenderåd som ska leda arbetet. Utöver honom ingår ingen som är partipolitiskt engagerad.

I förtroenderådet finns Naweed Khan, vd på den EU-skeptiska och konservativa tankesmedjan New Direction som startades av Margaret Thatcher. Liksom forskaren Asle Toje, känd konservativ debattör som också sitter i norska Nobelkommittén. Svenska ledamöter är folklivsforskaren Dan Korn, skribenten Malcom Kyeyune och Arvid Hallén, konservativ debattör som tidigare varit ordförande i studentföreningen Heimdal.

Oberoende är viktigt

När SVT Agenda rapporterar från planeringsarbetet för Oikos, intervjuar man också företrädare på existerande tankesmedjor. Både näringslivets tankesmedja Timbro och vänsterprogressiva Arena idé betonar vikten av att vara oberoende från de politiska partierna.

Detta kommenterar Mattias Karlsson i Facebook.

– Oikos är inte min tankesmedja, utan en bred konservativ organisation bestående av många drivna och välrenommerade konservativa intellektuella med delvis olika ideologiska inriktningar.

Tänka fritt och brett

Jag som själv har erfarenhet av att arbeta på tankesmedjan Timbro instämmer i betydelsen av att stå fri från partipolitiken. Den betydelse som Timbro fick i att bryta ner det stela planekonomiska tänkandet i Sverige berodde på att man blev plattform för olika röster som med olika perspektiv argumenterade för större frihet och mot byråkrati.

Det var rent av så att Timbro överbryggade de stela relationer som fanns mellan de fyra borgerliga partierna på 1990-talet, och därmed lade grunden för att allianssamarbetet kunde bli av. Något som gav åtta regeringsår.

Även om mycket finns att säga om denna regeringsperiod, så resulterade den i den längsta frånvaron av en S-ledd regering på 80 år.

En konservativ tankesmedja skulle på sitt sätt kunna bana vägen för ett svenskt/västerländskt samhälle som förstår att hantera globaliseringen utan utopism. Förmå opinionen att återknyta till de kloka traditioner och erfarenheter som skapade Sveriges unika trygghet, välstånd och fred.

För att klara det krävs oberoende, nyfikenhet och öppenhet för olika vinklar och perspektiv. Tankesmedjornas tidshorisont är längre än en mandatperiod och de ska därför inte konkurrerar med partierna i riksdagen. De ska istället vara pådrivande i idéutveckling. Då kan de bli riktigt framgångsrika.