I januari bröts Sverigedemokraternas ökande trend i Novus, men nu växer partiet igen. Socialdemokraterna fortsätter att backa och får det lägsta stödet sedan Håkan Juholt.

KOMMENTAR. Sedan valet har Socialdemokraterna tappat 5,1 procentenheter. Man får nu 23,2 procent. Allt medan att Sverigedemokraterna är nära sin toppnotering från i höstas och får 23,9 procent – en ökning på 6,4 procentenheter sedan riksdagsvalet 2018.

Källa: Novus/SVT väljarbarometer.

I riksdagsmandat skulle de tre konservativa partierna SD, M och KD få egen majoritet med cirka 177 mandat mot 173 för övriga. En orsak är att L inte når över 4-procentsspärren, enligt Novus/SVT i februari.

Så har väljarna rört sig

Novus har gjort en intressant beräkning av hur väljarkåren har rört sig under ett och ett halvt år, sedan valet (se figuren högst upp). Där framgår att 170.000 väljare gått från M till SD, samtidigt som 140.000 väljare gått från soffan till SD. Två andra större väljarströmmar går från S, dels 100.000 till SD och 140.000 till V.

Lite intressant är att 20.000 väljare också gått från C till SD. När det gäller L så har de också tappat 20.000 väljare till SD men dessutom 40.000 väljare till M.

Enligt Novus är det dött lopp i fördelningen av förstagångsväljare som tillkommit sedan valet: 60.000 väljare har gått till SD och M, dessutom 60.000 till V och S.

Från soffan (och de som inte uppgivit något parti för valet) är det en tydlig övervikt för konservativa: 210.000 till SD och M, medan övriga 20.000 gått till S.

Kan M och KD vinna opinion på konservativ samling?

Novus vd Torbjörn Sjöström menar i en kommentar att M inte har ”mycket att hämta där”, i ett konservativt block. KD som positionerat sig närmare SD skulle, enligt Sjöström, ”nog kunna komma undan med det”, men det är ”lite svårare att se” att KD skulle kunna vinna väljare på det.

Jag menar att Sjöström har fel perspektiv. Han tycks utgå från att syftet med en tydligare konservativ samhällskritik från M och KD skulle vara att locka väljare från SD. Men en tydligare profil från dem skulle snarare, menar jag, göra att de kan ta väljare från S, C och L. Det vill säga de väljare som inte vill gå till SD, men tappat förtroende för det nuvarande regeringsblocket.

Det finns två vägar att stärka den konservativa oppositionen än mer. En är fortsatt ström av väljare från S till SD. Den andra är att övriga JÖK-partiernas väljare går till M och KD eftersom de intar en tydlig konservativ position och därmed tillsammans med SD visar ledarskap i våra nutida problem, inför vilka vänsterliberaler demonstrerar allt värre oduglighet.