Gymnasieamnestin som innebar att 8.000 afghanska män fick stanna även om de saknade asylskäl fungerar inte bra. Många uppfyller inte kraven. Nu vill Miljöpartiet än en gång sänka kraven så att de kan få uppehållstillstånd i Sverige.

Den så kallade gymnasielagen ger ensamkommande utan asylskäl rätt att stanna permanent i Sverige om de lyckas skaffa ett jobb inom sex månader efter gymnasiet. Miljöpartiet vill nu att även provanställningarna ska räknas, vilket inte är fallet i dag.

– Vi tycker att de som har fått en provanställning ska få möjlighet att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, säger Rasmus Ling (MP), migrationspolitiska talesperson till SR.

Idag får dessa ensamkommande utan asylskäl permanent uppehållstillstånd i Sverige om de efter gymnasiet får ett fast jobb eller ett tvåårigt kontrakt. Däremot godtar inte Migrationsverket en provanställning, som ofta pågår i sex månader och inte behöver övergå i en tillsvidareanställning.

Miljöpartiet anser att det kravet är för svårt att leva upp till.

– Jag tycker att Migrationsverket gör en väl hård bedömning, säger Rasmus Ling (MP).