Det kurdiska självstyret i Syrien har för svenska regeringen föreslagit att IS-kvinnor i al-Hol-lägret som kommer från Sverige ska ställas inför rätta där – mot att Sverige betalar naturligtvis.

Kurderna vill ha en särskild domstol, och flytta europeiska IS-kvinnor och deras barn till en särskild avdelning. Där är tanken att barnen också ska kunna gå i skola och avradikaliseras.

– De tänker sig en helhetslösning för kvinnorna och barnen, säger inrikesminister Mikael Damberg till TT/SvD.

I lägret finns i dag cirka 70 kvinnor och barn som det kurdiska styret inte vill låta återvända till Sverige.

– De är inte beredda att skicka hem dem utan ett ansvarsutkrävande. Kurderna vill ha domstolar på plats och menar att man kräver rättvisa för vad IS gjort, säger utrikesminister Ann Linde.

Även om detaljerna inte är granskade anser hon det är ett ”mycket intressant” förslag.

Tidigare har det kurdiska styret dömt ett stort antal syriska medborgare i egna domstolar, beslut som svenska UD nu kommer att granska. Regeringen förväntar att kurderna kommer att begära ekonomiskt stöd för upplägget och vill diskutera vidare kompetensfrågor beträffande domstolarna.

Vad gäller IS-män vill det kurdiska självstyret se en internationell domstol.

Flera europeiska länder, med Frankrike i spetsen, har vidtagit en annan åtgärd. Man har skickat IS-terrorister från sina länder till Irak för domstolsprocesser där, vilket Euronews tidigare rapporterat.