I fredags rymde 8 män från förvaret i Märsta norr om Stockholm. Senast i september i fjol rymde 12 personer från samma förvar.

Migrationsverkets förvar har i syfte att hålla personer tillgängliga så att beslutad utvisning eller avvisning ska kunna ske. På förvaret i Märsta, med totalt 173 förvarsplatser, arbetar i dagsläget 250 anställda.

De förvarstagna som rymde har använt en metallsåg för att såga upp ett hål i en plåtvägg i små etapper och återställt väggen genom att använt tandkräm som fogmassa.

I dagsläget är det inte olagligt att rymma från ett förvar. Personalen får inte heller visitera varken de som är tagna i förvar eller besökare. Migrationsverket har i flera år begärt att få göra det, men S-regeringen har inget gjort åt saken.

– Ingenting har förändrats sedan dess, och vi har inte de befogenheterna idag, som visitering inför transporter till exempel, säger chefen för förvaret i Märsta, Tommy Harnesk.

– Vi får till exempel inte visitera eller fråga om ID-kort gällande besökare. Vi får heller inte visitera väskor inne rummen hos de förvarstagna utan synnerliga skäl. Syftet att hålla folk tillgängliga inför myndighetsbeslut lyckas vi med i de flesta fall, men ibland sker de här rymningarna, säger han till Nyhetsbyrån.