Till slut föreslår regeringen att kravet på tillstånd för kamerabevakning vid tågstationer, terminaler och hållplatser tas bort.

I dag finns kameror på stationer, på tåg och i bussar. Men då genom undantag från förbud i den nuvarande kameralagstiftningen. Nu ska kamerabevakning bli tillåten i kollektivtrafiken och därför inte kräva något tillstånd, skriver Mitt i.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag som gör det enklare att använda kamerabevakning i kollektivtrafiken och på flygplatser.

Denna ändring har länge efterfrågats, utan att något hänt. Kamerabevakning kan både förebygga brottslighet och underlätta utredningsarbetet när brott väl har begåtts. Kamerabevakning kan också leda till en ökad trygghet och få fler människor att resa med kollektivtrafiken.

– Nu skapar vi fler verktyg för tryggheten och brottsbekämpningen i hela landet. Kameror ska snabbt och enkelt kunna sättas upp på bussar, tåg, hållplatser, stationer och flygplatser, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Bättre sent än aldrig. Det är bra att regeringen äntligen lyssnar på våra krav på en ny modern kamerabevakningslag för kollektivtrafiken. En nödvändig lagändring har alltför länge dragits i långbänk och det har i sin tur sinkat viktigt trygghetsarbete flera år, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm.