En kvinna som 2015 lämnade London för att ansluta sig till Islamska staten i Syrien fråntogs 2019 sitt brittiska medborgarskap. Nu har hon förlorat begäran i domstol att få medborgarskapet tillbaka.

Kvinnans begäran om att få tillbaka medborgarskapet har nu avvisats av en specialdomstol som behandlar fall med koppling till Storbritanniens nationella säkerhet. Hon blev fråntagen sitt brittiska medborgarskap i februari 2019 av dåvarande konservative inrikesministern Sajid Javid, med motiveringen att 20-åringen hade kopplingar till Islamiska staten, IS.

Hennes släktingar i London och deras advokat protesterade och meddelade att de skulle överklaga beslutet. De fick också stöd av Labourpartiet och Liberaldemokraterna som menade att det var fel att dra in kvinnans pass och att hon borde välkomnas tillbaka till Storbritannien.

Inrikesministern Javid svarade att mer än 100 personer med dubbla medborgarskap redan har förlorat sitt brittiska medborgarskap sedan de anslutit sig till terrorgrupper.

Levde i Raqqa

Kvinnan har mellan 2015 och 2019 levt i terrorsektens ”huvudstad” Raqqa i Syrien och där fött tre barn. Pappan var IS-krigare från Nederländerna. Barnen har alla dött.

Under 2019 hamnade hon i flyktinglägret Camp Roj i norra Syrien, efter IS militärta sammanbrott. Därifrån har hon begärt att få tillbaka sitt medborgarskap i Storbritannien, motiverat med att internationell lag inte tillåter ett land att göra en medborgare statslös.

Men enligt brittiska inrikesdepartementet kan hon inte betraktas som statslös, eftersom hon genom sin mor har rätt att med hänvisning till härkomst erhålla medborgarskap i Bangladesh.

Domstol avslår begäran

Specialdomstolen går i sitt avslagsbeslut på samma linje som departementet och avvisar den nu 20-åriga kvinnans överklagan. ”Hon lämnade uppenbarligen Storbritannien av egen fri vilja ett antal år innan beslutet togs om att frånta henne medborgarskapet”, skriver domstolen.

Inrikesdepartementet välkomnar domstolens beslut, rapporterar BBC.

En ny överklagan är att vänta, mot att regeringen har legitima nationella säkerhetsskäl att hindra kvinnan från att komma tillbaka till Storbritannien.