Förra året mer än fyrdubblades bedrägerianmälningarna mot äldre och funktionsnedsatta enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Under en lång tid har bedrägerierna mot äldre och funktionsnedsatta ökat så gott som varje år. 2008 var de 681 anmälningar och 2018 gjordes 4 815 anmälningar.

– Det är tydligt att bedragarna under de åren har riktat sig mer mot äldre eftersom de är enklare offer. Dels har de ofta sparat pengar under hela livet och ofta finns det ett kunskapsglapp när det handlar om it. Det är en utsatt grupp, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare vid Polisens Nationella bedrägericenter (NBC) till tidningen Kommunalarbetaren.

Men trots att ökningen var så stor under tioårsperioden har polisen och forskare ofta påpekat att mörkertalet förmodligen är stort.

Ny kodning tydliggör utsattheten

Polisens har därför ändrat sitt sätt att koda bedrägeribrott så att antalet bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta framgår tydligare. Brottskoderna har blivit fler och det är alltid specificerat om ett bedrägeri riktats mot äldre eller funktionsnedsatta.

Nu visar Brottsförebyggande rådets preliminära siffror för 2019 att de haft rätt. Mellan 2018 och 2019 har antalet mer än fyrdubblats och ligger nu på 20.916 anmälningar.

Frågan är om det kommer att få konsekvenser för vilka brottsförebyggandeinsatser och insatser som görs för att utreda de här anmälningarna.

– Det hoppas jag att det gör. Vi arbetar för att få ut information om bedrägerier till alla äldre. Äldre är en prioriterad grupp för oss på NBC, säger Lotta Mauritzson.