Efter Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg som stängdes kommer larm om extremism på en annan fristående skola i Göteborg. Den har nu fått tillfälligt verksamhetsförbud.

På onsdagen beslutade förskolenämnden i Göteborg att belägga förskolan med verksamhetsförbud från och med måndagen 2 mars.

Göteborgs stad meddelar att förskolan får tillfälligt verksamhetsförbud eftersom det har förts över pengar till en misstänkt islamistisk organisation. 

”Förskoleförvaltningen har upptäckt flera allvarliga brister i verksamheten samt att förskolan står under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism”, meddelar kommunen.

Förskolan ligger i de stora förorterna i nordöstra Göteborg och på den går omkring 70 barn, vilka erbjuds plats på en närliggande kommunal förskola.

Enligt Amanda Larsson, chef för juridik- och ärendehanteringsenheten i Göteborg, rör det sig om ekonomiska kopplingar där medel förts från den aktuella förskolan till en organisation.

– Det står inte i förening med demokratibegreppet, säger hon till GT.

Enligt granskningssiftelsen Doku handlar överföringen av pengarna från förskolan till en islamistisk organisation, som kommunen skriver, om Sveriges Förenade Muslimer, SFM. 

I förskolans styrelse finns kopplingar till den i december stängda Vetenskapsskolan.

Tre månader har huvudmannen på sig att redovisa för förskolenämnden hur man ska komma till rätta med det här.