Landets 48 tingsrätter har fått mycket mer att göra. Det handlar om totalt mer än en kvarts miljon mål, vilket är en ökning med 25 procent på fem år.

Ökningen av brottmål hänger ihop med att polis och åklagare utreder fler brott. Det finns en uppenbar risk att det blir längre handläggningstider för det som kallas vardagsbrott om inte domstolarna får ökade resurser.

– Vi ser att det kommer in fler mål kring trafikbrottslighet och narkotikabrottslighet. Vi ser också att det kommer in stora och mer komplicerade mål om ekonomisk brottslighet med många åtalade, säger Martin Holmgren är Domstolsverkets generaldirektör till Sveriges Radio.

Den tingsrätt som hade störst ökning av mål förra året jämfört med 2018 är Attunda tingsrätt i Sollentuna.

– Man försöker hela tiden se över sitt sätt att arbeta. Hitta nya arbetsformer, nya sätt att organisera sitt arbete internt. Vi har flera sådana pågående projekt på Attunda tingsrätt , för att kunna arbeta med effektivt, säger domstolens chef Anders Dereborg.