Prisökningen i kollektivtrafiken har varit 43 procent på tio år. Det är nästan tre gånger så mycket som konsumentprisindex, den genomsnittliga prisutvecklingen, varit under samma period – 12 procent.

Månadskort och enkelbiljetter har i genomsnitt ökat snabbare än priset på drivmedel som bensin, diesel  och etanol. Skälet är utbyggd trafik, både fler linjer och tätare turer.

I Stockholm steg biljettpriset vid årsskiftet för en enkel resa i staden från 31 till 37 kr, en höjning med 19 procent på ett bräde. För 30-dagarskortet steg priset med 40 kronor till 930 kronor.

Krav på högre standard och miljökrav på tåg och bussar är en förklaring till den snabba prisutvecklingen.

– Det handlar om hur nya fordonen ska vara. Vilka miljökrav som ska uppfyllas och anpassningar för resenärer med olika behov, säger trafikforskaren John Hultén till Sveriges Radio.

I Kronoberg ser trafikdirektören Thomas Nilsson inget stopp för prishöjningarna i kollektivtrafiken.

– Det kommer att bli dyrare. Billigare ser jag inte framför mig, säger han.