Idag har Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Henrik Vinge, föreslagit en särskild debatt om den växande svenskfientlighet som präglar förnedringsrån och angrepp på svenska ungdomar.

Rasismens fula tryne har uppmärksammats när den riktats mot nationella minoriteter och invandrargrupper. Men när det kommer till svenskar som utsätts för rasism är medvetenheten låg.

– Det finns i den offentliga debatten inte något enhetligt och tydligt avståndstagande mot svenskfientlighet, på det sätt som gäller för främlingsfientlighet och antisemitism, säger Henrik Vinge.

Därför begär Sverigedemokraterna en särskild debatt om svenskfientlighet.

– Det är viktigt att ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för hur de ser på svenskfientlighet och vilka, om några, åtgärder de anser bör vidtas för att stoppa den.

Svenskar är måltavlor för etniskt hat

Han hänvisar till att åtminstone hälften av den rasistiskt motiverade brottsligheten i Sverige är riktad mot svenskfödda med två svenskfödda föräldrar, vilket framgår av Brottsförebyggande rådets självskattningsrapport 2018:10.

Redan 2005 publicerades en uppsats vid Lunds universitet med titeln Vi krigar mot svenskarna: unga rånare om varför de begår brott. En förövare citerades och uttryckte det rakt på sak: Makt för mig är att svenskarna skall se på mig och lägga sig ner på marken och pussa mina fötter.

– Sedan dess har förnedringsrånen spridit sig runt om i landet och allt fler svenskar uppger att de blir utsatta för hot, våld och kränkningar på grund av sitt ursprung, skriver Vinge i begäran om aktuell debatt.

– Unga svenska killar rånas och tjejer våldtas och antastas samtidigt som de kallas för svennar eller svennehoror.

Samstämmigt avståndstagande saknas

Nyligen uppmärksammades ett fall av grovt rasistiskt våld där en grupp invandrarkillar misshandlade och förnedrade en svensk kille. I den efterföljande debatten har det framkommit att attityderna till svenskfientlighet och rasistiskt våld riktat mot svenskar inte är lika samstämmiga som ifråga om rasism och främlingsfientlighet gentemot andra grupper, konstaterar Vinge.