Av de läkare som fick sin legitimation återkallad för grov oskicklighet var ett flertal läkare med utländsk legitimation.

Bland de läkare som bedöms som oskickliga av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en stadigt ökad andel dem som har utländsk legitimation.

Totalt fick 31 läkare sin legitimation återkallad förra året. När det gäller beslut om prövotid rör det sig om 24 läkare. Grov oskicklighet var den näst vanligaste grunden både för återkallelse och prövotid. Bland läkarna som bedömdes vara oskickliga har ett flertal en ursprungslegitimation från ett annat land.

Även i gruppen läkare som själva begärt att få sin legitimation återkallad efter att Ivo startat en utredning om oskicklighet återfinns läkare med utländsk läkarutbildning. 

– Vi ser precis samma problem bland sjuksköterskor. En del kan knappt någonting. Inte ens the basics. Det är alldeles för lätt att få ut legitimation i några länder. Och ibland misstänker man att de inte gått någon utbildning, eller bara en del av den, säger Susanne Billum, ordförande i HSAN till Läkartidningen.

– Sedan kommer de direkt in i den svenska sjukvården genom EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Och det går inte att göra något åt det förrän Ivo har gjort en stor utredning, så de hinner ställa till med en massa tråkigheter.