Donald Trump må ha en tillspetsad retorik, men under hans presidenttid har amerikanska folket nått ny nivå av tillfredsställelse i livet och förtroende för amerikansk ekonomi.

Det är världens äldsta opinionsinstitut som i 40 regelbundet mätt folkets känsloläge. När man började under Jimmy Carters presidenttid på 70-talet var 73 procent tillfreds med livet.

I den nya mätningen i januari 2020 uppger 90 procent att man är tillfreds med hur livet är. Det är den högsta andelen någonsin. Och det är särskilt andelen mycket tillfredsställda som ökat mest, medan andelen någorlunda tillfredsställda blir lägre.

Också tilltron till den amerikanska ekonomin är hög i folket. Den låg på minus när Donald Trump tillträdde och är nu uppe på 40 procent.