S-ministern Ardalan Shekarabi (S) har sagt att invandringen måste minska. Men i verkligheten fortsätter vi ligga i topp i Europa, skriver Jimmie Åkesson (SD). 

Sedan 2014, samma år som Stefan Löfven tillträdde som statsminister, och fram till och med 2019 har det beviljats närmare 800.000 uppehållstillstånd i Sverige. Drygt 70 procent av dessa utgjordes av antingen anhöriginvandring eller av asylinvandring. Drygt 10 procent var arbetstagare.

Åkesson kan också hänvisa till en färsk rapport från Migrationsverket som visar att antalet asylsökande till Sverige återigen förväntas öka under 2020. 

”Upp till bevis nu Ardalan Shekarabi”, skriver Jimmie Åkesson. ”Vari ligger rättvisan i att satsa hundratals miljarder på reformer länkade till migration, medan våra egna äldre och sjuka tvingas leva på marginalen? Finns det någon moralisk kompass inom dagens S som ser det orimliga i detta? Och hur kan ministern påstå att dagens regering står för en stram flyktingpolitik när nivåerna fortsatt ligger i topp i Europa?”

I debattartikeln i Expressen menar Åkesson att det S-parti som en gång stod upp för en trygg tillvaro och ett solitt välfärdssamhälle inte längre finns. Tankarna om gemenskap och sammanhållning har rasat ihop och S har valt att samarbeta med partier ”som vill avskaffa nationen, inte ser värdet i någon gräns överhuvudtaget”. Man raserar nu det som generationer innan oss byggt upp, skriver Åkesson.