Det är brottsoffrens integritet som ska sättas i främsta rummet, inte den misstänkte brottslingens.

I veckan kom tingsrättens dom mot de två som skrikit ”jävla svenne” och urinerat på sitt rånoffer: inget straff överhuvudtaget.

Nu kommenterar Jimmie Åkesson (SD) fallet i en debattartikel tillsammans med gruppledaren Henrik Vinge (SD).

– En 18-åring som rånades och förnedrades i december förra året berättar om sin skakande upplevelse. Detta är ett fall av flera som visar på hur hänsynslösa unga brottslingar har blivit … Ofta ses en attack mot en försvarslös som en väg till ett eget självförverkligande, skriver de.

– Att bli utsatt för ett brott orsakar inte bara skada vid tidpunkten för brottet. Konsekvensen blir att det liv du tidigare uppfattat som tryggt, förvandlas till något annat. Tilliten försvinner. Rädslan över att bli utsatt igen begränsar livsmöjligheter och beskär friheten.

Man pekar på att vi ser en utveckling där svenska ungdomar letas upp, misshandlas och rånas enbart på grund av att de är födda i vårt land.

– I Sverige är vi duktiga på att tala om ett integritetskränkande utfall, när det gäller att skydda människor från exempelvis kameraövervakning och andra trygghetsskapande åtgärder. Men då det gäller ett brottsoffer är integritetsaspekten helt plötsligt nedgraderat till en ickefråga.

– Det är nu hög tid att en gång för alla byta perspektiv och sluta se mellan fingrarna på den nya, alltmer hänsynslösa brottsligheten.

Tre konkreta åtgärder

Åkesson och Vinge påminner om att Sverigedemokraterna länge krävt att straffmyndighetsåldern ska sänkas från 15 år till 13 år.

Utdömda skadestånd ska enligt dagens regler brottsoffren själva driva in. Sverigedemokraterna vill i stället att staten omedelbart betalar ut det utdömda skadeståndet till brottsoffret och därefter ansvarar för att kräva in beloppet från gärningsmannen.

Unga dömda ska inte gå i samma skola som offren. SD vill införa statliga internat för särskilt problematiska elever. Staten ska ta över ansvaret för de som dömts för brott eller utgör en allvarlig risk för övriga elever och lärare. Dessa internat ska präglas av disciplinär pedagogik, tydliga regler och värdefostrande verksamhet.

– Den som begår ett brott har fattat ett medvetet val, ett val som river djupa sår i den utsattes tillvaro. Allt för länge har fokus varit att hjälpa den som snarare bör straffas. Vi kommer alltid att sätta brottsoffret framför brottslingen, avslutar Åkesson och Vinge.