Trots att Moderaterna nu på förmiddagen presenterade skärpta krav gällande reglerna för arbetskraftsinvandring är förslagen inte tillräckliga. Det säger Jimmie Åkesson i en kommentar.

Moderaterna hoppas med sina nya förslag kunna samla en majoritet i riksdagen och köra över regeringen för att skärpa reglerna för arbetskraftinvandring.

– Vi har flera gånger tidigare fått majoritet i riksdagen som sagt till regeringen att de ska lösa problemen, både med kompetensutvisningarna och med att kontrollera att fusket försvinner. Och regeringen har varit otroligt långsamma i de här frågorna och inte velat ta i det, sa Ulf Kristersson (M) på måndagsförmiddagen.

– Jag tror att vi redan på torsdag skulle kunna diskutera hur vi ser till att fusket, alltså där men erbjuder jobb som inte finns och därför inte betalar in sociala avgifter på rätt sätt och utnyttjar människor, skulle kunna stoppas med en ny lagstiftning, meddelar han.

Moderaterna vill se höja gränsen vad gäller krav på lönenivå, införa ett försörjningskrav för att anhöriga ska få komma hit och överväga om att införa ett krav på att betala in sociala avgifter i förväg. Detta för att minska riskerna för fusk. 

”Når inte i mål”

Flera av oppositionspartierna ställer sig positiva till förslagen, men Jimmie Åkesson menar att mer måste göras.

– Spontant känns flera av förslagen som steg i rätt riktning. Försörjningskrav för anhöriga, högre lönekrav och stopp för s k kompetensutvisningar är förslag vi driver sedan tidigare, skriver Åkesson i en kommentar.

– Tyvärr når Moderaterna inte i mål med detta paket. Även med de föreslagna förändringarna kommer lågkvalificerad arbetskraft att ha lätt att komma hit. Lönekravet måste sättas betydligt högre och vi behöver utreda en återgång till behovsprövning i någon form.

Högkvalificerad arbetskraftsinvandring är bra

Men det är inte ett totalstopp som Åkesson vill se. Han ställer sig positiv till sådan arbetskraft som det råder brist på.

– Invandring av högkvalificerad arbetskraft är bra för Sverige, men vi behöver inte fler städare och diskplockare från andra länder, avslutar Åkesson.