Trots att militant islamism stått för 75 procent av döda i terrordåd, nämnde ansvarig kommissionär Ylva Johansson (S) knappt detta förhållande.

När den nya EU-kommissionären Ylva Johansson (S) utfrågades i Europaparlamentet varnade Charlie Weimers (SD) för den militanta islamismen i Europa. Något som kallades ”högerextremism” från vänsterhåll.

Johansson var i parlamentet för att presentera EU:s inre säkerhetsstrategi då Werimers påtalade att hennes utläggning totalt saknade referenser till militant islamism. Detta trots att den stått för 75 procent av döda på grund av terror inom EU mellan 2010 och 2018.

Johanssons korta referens, nästan i förbigående, till ”jihadistisk terrorism” står i kontrast till EU:s antiterrorkoordinator som tydligt varnar för salafi-jihadism som ”vår största inhemska säkerhetshot”.

– Min poäng var att fakta, experter och säkerhetstjänster säger samma sak: kampen mot militant islamism måste inta en särställning i EU:s strategi för inre säkerhet, säger Charlie Weimers.

Klarspråk från EU-kommissionen behövs, menar han.

Men detta blev tydligen för mycket för EU-parlamentarikern Malin Björk (V) som i pralamentet kallade det ”högerextremism”.

– När argumenten tryter tar invektiven vid, kommenterar Weimers.

– Orden tappar snabbt all betydelse när lättkränkta vänstern ska brännmärka alla till höger om Annie Lööf.