Det allt våldsammare samhällsklimatet märks tydligt på landets akutmottagningar. Rapporterna om hot, våld och trakasserier ökar kraftigt.

Under 2019 har över 100 händelser om hot, våld och trakasserier rapporterats in enbart från sydsvenska akutmottagningar, rapporterar Kvällsposten.

– Jag känner att det har blivit hårdare. Det är självklart att det funnits situationer där personalen upplever att de har varit rädda, säger Caroline Nilsson, verksamhetschef på akutmottagningen på Kristianstads sjukhus.

Bland händelserapporterna finns dödshot, knivar, skjutvapen, glåpord, patienter som spottar och slåss, till och med försök att bränna ner hela sjukhuset. Dessutom är det sannolikt att mörkertalet är stort, att händelser inte rapporterats.

Längre väntetider på akuterna

Sjukvården tvingas vidta åtgärder. Fler låsta dörrar på akuten och färre anhöriga släpps in, är två åtgärder, rapporterar Smålandsposten (betalvägg).

Tidningen har granskat hotbilden på länets akutmottagningar. En orsak till sämre stämning på akuterna är att väntetiderna för patienterna har ökat från i snitt 170 minuter 2014 till 235 minuter 2019. 

– En vanlig anledning till klagomål är att patienten är här länge. Det kan utvecklas till hot, tillmälen eller att man slår i dörrar, säger Clas Hjertqvist verksamhetschef för akutklinikerna i Region Kronoberg . 

Växjö har genomfört nya rutiner, bland annat begränsar man antalet anhöriga till en per patient, dessutom är dörren mellan akutmottagningen och väntrummet låst under kvällar och nätter. 

Akuten i Malmö har sedan tidigare anlitat ordningsvakter, infört överfallslarm och direktkontakt med polisen som har beredskap att snabbt vara på plats. Personalen vittnar om ett säkerhetsarbete i framkant.