Det är ett år sedan Januariöverenskommelsen ingicks mellan S-MP-C-L och med stöd av V. Nu dömer svenska folket ut den totalt. Även de egna partiernas väljare anser den dålig, enligt Novus.

Åsikt om regeringens politik med Januariavtalet.

Sex av tio väljare anser att den politik som regeringen för utifrån förra årets januariöverenskommelsen är ganska eller mycket dålig. Endast var tionde väljare anser att den är ganska eller mycket bra, rapporterar SVT.

Samtidigt är fler missnöjda än nöjda bland regeringspartiernas egna väljare. 42 procent tycker att politiken är dålig medan bara 23 procent anser att den är bra.

Till och med inom statsministerpartiet, S, finns en majoritet som är kritiska till Januarilösningen. 31 procent anser den dåligt, bara 28 procent att den är bra.

Extra alarmerande för Socialdemokraterna är att missnöjet är särskilt stort bland LO-medlemmar. 57 procent anser att politiken är dålig och bara 8 procent att den är bra.

Knappast förvånande

Det växande missnöjet med regeringssamarbetet är knappast förvånande. Socialdemokraterna lovar i 73-punktsprogrammet som ligger till grund för samarbetet mellan S, MP, C och L, och som släppt fram av V, att genomföra flera förslag som går rakt emot det S lovade i valrörelsen.

Man har sänkt skatterna för dem med högst inkomster, man ska luckra upp anställningstryggheten, införa marknadshyror och privatisera arbetsförmedlingen. S-väljarna röstade emot detta, men deras röst används nu för att göra tvärtom.

S-väljarna tycks inte anse att denna politik vägs upp av att man fått en socialdemokratisk statsminister som genomför politiken.