Nästa steg i invandringspolitiken är att skötsamma elever ska offras så att de stökiga får bättre studiemiljö.

Socialdemokraterna har som mål att uppnå ”allsidig social sammansättning” i skolan. När Ibrahim Baylan var skolpolitisk talesperson föreslog han 2012 att man ska lagstifta så att huvudmännen skulle ”se till” att göra förskolor och skolor ”socialt och etniskt heterogena”.

En statlig utredning skall i mars lägga fram förslag om hur detta ska gå till.

Miljöpartiet backar upp dessa idéer om tvångsintegrering av barn i skolan. Statsrådet Per Bolund och partiets skolpolitiske talesperson Annika Hirvonen Falk föreslår nu i debattartikel att föräldrar inte längre ska ha möjlighet att välja en bra skola åt sina barn.

Kommunerna ska ta makten över barnen och bussa dem dit man anser att de behövs för att skapa en ”bra blandning” av elever med olika bakgrund. Varken föräldrarna eller närhetsprincipen (att barn går i närmsta skolan) ska vara avgörande. ”Samhället” måste kunna använda barnen för att uppnå politiska mål om multikulturella miljöer.

Miljöpartisterna beklagar att det inte redan finns någon ”laglig rätt för kommuner att fördela elever för att motverka skolsegregation”.