I lokalmedia fokuseras på att Sölvesborgs kommun minskat med 13 invånare under 2019. Louise Erixon (SD) som kommunstyrelses ordförande menar att det är mer intressant att se till andelen som arbetar och betalar skatt.

Sölvesborg i Blekinge har på 24 år ökat med 34 invånare per år, från 16.635 invånare 1995 till 17.455 invånare 2019. Det senaste året blev det dock en marginell minskning på 13 invånare därför att fler dött än som fötts i kommunen (-56). Nettot av inflyttning/utflyttning (+31) och invandring (+12) täckte inte upp skillnaden.

– Inom samstyret talar vi om långsiktigt hållbar tillväxt och att öka skattekraften, inte om befolkningsökning som sådan. Så detta med färre invånare kan ju nyanseras, säger Louise Erixon till Samtiden.

Samstyret är den majoritet som sedan början av 2019 styr kommunen och består av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet.

Louse Erixon pekar på att den nya majoriteten har beslutat att en ny vision för kommunen ska tas fram där större fokus hamnar på ökad skattekraft än att specifikt se befolkningsökning som ett mål.

Det är genom ökad skattekraft som kommunens välfärden kan säkras.

Sölvesborg hamnar på första plats i Blekinge när Villaägarnas riksförbund, som är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, utser var i landet de anser att det är bäst att äga villa och fritidshus.

Kommunstyrelsens ordförande pekar på att det är många som vill köpa kommunala tomter.

– Det fantastiskt att se att Sölvesborg slår rekord i sålda villatomter. Sölvesborgs är en underbar kommun att bo och leva i. Vi har ett bra företagsklimat, havet nära, vita stränder, medeltida stadskärna och en fin samhällsgemenskap som sträcker sig både genom landsbygd och stad.

– Här prioriteras kommuninvånarnas vilja i första hand, konstaterar Erixon.