Vad är att vänta under det nya året? Tyvärr talar mycket för att utvecklingen under 10-talet kommer att fortsätta, eftersom Sverige saknar en politisk ledning som har förmågan att åtgärda samhällsproblemen.

Min uppfattning om det nya året är väldigt dyster. Trenden av alltmer spektakulärt våld kommer att fortsätta, samtidigt som det handlingsförlamade politiska etablissemanget kommer att försvara sin oduglighet genom att alltmer skamlöst attackera oppositionen.

Jag är inte ensam om att se det så. Göteborgs-Posten har frågat en rad samhällsröster om det nya året och de ger samma bild.

Tilltron till förnuftiga samtal går förlorad

– Den allt mer skrumpnande socialdemokratin och dess stödpartier kommer att trappa upp polemiken mot den alternativa konstellation som nu växer fram (SD, M, KD). Det vi hittills sett i form av angrepp och anklagelser blir till en västanfläkt relativt den offensiv som redan är i färd med att mobiliseras och den storm som komma skall, säger Thomas Gür, författare och företagare.

– Invandring är det ämne som kommer att dominera debatten 2020, säger Kajsa Dovstad, läkare och kolumnist.

– I stället för att spela ned problemen, måste regeringen vända sig till den expertis som finns bland myndigheter och forskare utomlands och vara beredd att be om hjälp, säger Paulina Neuding, Europaredaktör på Quillette.

– Den allmänna tilltron till förnuftiga diskussioner där vi seriöst värderar motpartens bästa argument håller på att gå förlorad, säger förre kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson (S) som avsattes av sitt eget parti i Göteborg när hon haft mage att kritisera islamism och hedersvåld.

Mer etniskt präglat våld

– Min framtidsspaning är att 2020 kommer fortsätta att domineras av det ökande våldet i Sverige.  Det mer oroväckande våldet är det som har – eller börjar få – riktigt tydliga tortyrinslag, och där den etniska dimensionen börjar bli oroväckande tydlig. När ungdomar ägnar sig åt tortyr av andra ungdomar är det ett tecken på att samhället håller på att bryta ner i etniska konflikter, och antagligen kommer dessa mörka omen att fortsätta hopa sig under det kommande året, tyvärr, säger Malcom Kyeyune, marxistisk samhällsdebattör.

Malcom Kyeyune är inte ensam om att se hur våldet biter sig fast och skapar etniska konflikter i det svenska samhället. Under hösten 2019 skrev professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell att ”fenomenet inre väpnad konflikt kan bidra till att synliggöra dynamiken i ett skeende med stor destruktiv potential för ett samhälle. I den typiska inre väpnade konflikten bekämpar olika grupper varandra och i varierande grad en statsmakt som helt eller delvis förlorat sitt våldsmonopol.”

En inre väpnad konflikt måste förhindras

Om utvecklingen under 2010-talet får fortsätta kommer inbördeskrig att bli ett allt större hot. Svenska folket kommer inte att i längden acceptera att deras barn blir rånade, kvinnor våldtagna, ägodelar stulna eller förstörda. Om inte Sverige får en politisk ledning som kan se till att poliskåren tveklöst tar tillbaka makten över gatorna från gängen, kommer landet att gå under. Demokrati kommer att ersättas av anarki.

Därför måste kraven på nytt politiskt ledarskap höjas kraftigt. Utvecklingen på 10-talet måste vändas. Väljarkåren börjar, sent omsider, att vakna. Nu krävs att de erbjuds ett ledarskap som räddar människors frihet, trygghet och demokrati. Nuvarande makthavare raserar dessa värden i snabb takt och borde rimligen inte få fortsätta att förstöra landet.