De liberala ledamöter i Munkedals kommunfullmäktige som ingått uppgörelse med Sverigedemokraterna i kommunen blir inte uteslutna. Det beslutades av partimöte i helgen. 

Det var ungdomsförbundet LUF som krävde uteslutning att de två liberala fullmäktigeledamöter som stödde uppgörelsen om hur Munkedals kommun skulle styras efter valet 2018.

Sverigedemokraterna blev i senaste valet 2018 kommunens största parti med 24,7 procent av rösterna. Moderaterna och Liberalerna tog över styret i en uppgörelse med Sverigedemokraterna. Den innebar bland annat att Heikki Klaavuniemi (SD) skulle väljas till kommunfullmäktiges ordförande.

Så blev det också tack vare att L-ledamöterna tillsammans med SD och M röstade för.

Rabalder inom L

Men detta samarbete med SD skapade rabalder inom L. Radikala delar av partiet har krävt uteslutning om ledamöterna inte ångrar sitt agerande.

– Vi har utfärdat en varning om uteslutning gentemot våra två ledamöter i fullmäktige. Vi uppmanar dem att föra Liberalerna i Munkedal i opposition innan den 29 februari eller hitta ett nytt styre. Om så inte sker kommer vi att utesluta dem som företrädare och medlemmar i Liberalerna, har Per Gustafsson sagt i egenskap av förbundsordförande i Västsverige.

Men nu har man svängt helt i frågan, rapporterar SVT.

Under lördagen höll Liberalerna i Västsverige ett möte, och då drogs hotet om att utesluta Karin Blomstrand (L) och Göran Nyberg (L) tillbaka.

– Det är en intern process, men vi har hittat en väg framåt som vi tycker att vi är nöjda med, säger Pär Gustafsson nu.

Vad denna process innebär vill han däremot inte gå in på. Inte heller om relationerna mellan L och SD i Munkedal förändrats.

– Det är ju förhållandet till Sverigedemokraterna som varit den springande punkten, men det handlar om en fortsatt intern process, säger Pär Gustafsson till SVT Nyheter Väst.

LUF är besvikna. Eftersom partiet på regionnivå tog beslut om att inte utesluta Munkedals-liberalerna kommer frågan inte att landa hos partiledningen.

– Hur ska vi tolka de beslut som finns i partiet som säger att vi inte ska samarbeta med Sverigedemokraterna, undrar LUF-företrädare.