Fem busschaufförer har blivit misshandlade i Uppsala senaste tiden. Nu slutar man kolla biljetterna av rädsla att bli slagen.

– Vi vill inte riskera livet för att kolla en biljett, säger en bussförare.

En söndagsmorgon vid kl 10 misshandlar en 20-åring en busschaufför. Skälet är att föraren följde sin arbetsgivares direktiv och informera resenären om att hans biljett var ogiltig.

– Det känns inte bra, inte alls. Det är nolltolerans på det här, säger bussföraren Jafar Sarehkhani som också är fackliga representanten till Aftonbladet.

Skyddsombuden i busstrafiken kan lägga ett så kallat skyddsstopp om förare riskerar att utsättas för våld i samband med biljettkontroll. Då stoppas all trafik.

En tillfällig lösning är istället att förarna ska slippa kontrollera biljetter i ett visst område, och på så vis slippa riskera ytterligare våld och kränkningar.

Gång på gång har dessa undantag för arbetsuppgiften att kontrollera biljetter upphävts av Arbetsmiljöverket eftersom det inte anses föreligger större risker.

Nu planerar bussförarna i Uppsala att driva frågan om att slippa biljettkontroll till högsta nivå.

– Hittills har vi lagt två skyddsstopp på kort tid. Arbetsmiljöverket har hävt båda kort därefter. Vi har överklagat besluten. Förvaltningsrätten har dock avslagit vår begäran om överklagan. Men vi kommer gå vidare till högsta domstolen med det här.

Riskerna för våld tas inte på allvar

Bussförarna menar att de inte blir tagna på allvar.

– Man känner frustration. Vi motarbetas och har inte lyckats skapa förståelse för allvaret hos dem som fattar besluten, säger Jafar Sarehkhani.

Han är tydlig med att ansvaret för bussförarnas säkerhet inte enbart ligger hos arbetsgivaren, bussbolaget.

– Ett politiskt beslut behövs. Att hårdnackat vägra avskaffa kravet om visering leder också till minskade intäkter. Många förare vågar inte ifrågasätta. Man vill inte riskera livet för en biljett.

De menar att biljettkontrollen ska utföras av särskilda kontrollanter som i Berlin, Prag, Göteborg och hos Skånetrafik.