Flera kommuner kommer att införa regler som innebär att asylsökande som väljer att flytta dit förlorar dagersättningen från staten.

Det är en ny regel som ger 32 kommuner rätt att göra undantag från Ebo, det vill säga rätten för asylsökande att på egen hand ordna boende var de vill under asyltiden. Men nu tänker flera av dessa kommuner inte bara göra undantag för vissa förorter med stor andel migranter, utan gör hela kommunen till undantagsområde.

Landskrona har redan fattat beslut om att 100 procent av kommunen ska undantas och därmed inte ge några bidrag för asylsökande.

– Landskrona är ju en av de städer som har tagit emot ett stort, kanske ett oproportionerligt stort, ansvar för den nationella migrationspolitiken. Och för att vi ska kunna fullgöra vårt integrationsuppdrag, så behöver vi ett andrum i själva mottagandet, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande till SR.

Även andra kommuner som Katrineholm, Kristianstad och Helsingborg planerar att göra likadant.

– Jag tror att många kommuner kommer att göra samma bedömning som vi, det vill säga att man undantar hela kommunen. Dels för att man inte vill stigmatisera vissa områden, och dels för att det är en helt uppenbar risk för fusk, om man börjar dela upp kommunen i olika zoner, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

C och MP rasar

Detta agerande gör de migrationsextrema partierna C och MP vansinniga.

Hela systemet för Ebo skulle ”urholkas” om många av landets stora kommuner började undanta hela kommunen och därför hotar C nu med att riva upp undantagen.

– Då får vi diskutera hur man ska lösa det här framöver, hotar riksdagsman Jonny Cato, (C).

Också Miljöpartiet hotar om att dra tillbaka möjligheten till undantag. Undantag som alltså syftar till att minska segregation och koncentration av vissa invanddrargrupper till enskilda förorter.

– Ser vi att man inte följer intentionerna med lagen, då får vi ändra lagstiftningen, säger riksdagsman Rasmus Ling (MP).