De tre oppositionspartierna KD, M och SD har gemensam grundsyn på trygghet och fokus på vård och omsorg.

Staten ska prioritera kärnuppgifterna i det välfärdssamhälle som Sverige vilar på: vård, demokrati, skola och människors trygghet. Däremot inte peta i detaljer som föräldraledighet. Familjen är fullt kapabel att lösa det på egen hand.

– Vi ser stora möjligheter att hitta samsyn inför valet 2022, skriver Sammy Sjöblad och Torsten Elofsson, Kristdemokraterna Malmö i en debattartikel i Nyheter idag.

– Jämställdhetsdebatten bör i första hand lyfta frågor om hedersförtryck, våld mot kvinnor och de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor.

– Vi måste komma ifrån genusflummet där till exempel förskolepersonalen nu ska inspirera barnen att göra saker som ”går utöver könsstereotypa val” i riktlinje med läroplanen och i förlängningen en tanke om att skapa en ”idealmänniska” utan kön.

– Grön omställning är ett vackert ord, men konsekvensen är att folk med begränsad ekonomi går på knäna för att finansiera familjevecka för socialdemokratiska väljare och friår för storstadsborna inom Miljöpartiet.

– Vi vill återinföra kömiljarden, en äldreboendegaranti där de som är över 85 år har lagstadgad rätt till äldreboende samt bygga ut primärvården. Det är inte acceptabelt att vi har ett av världens högsta skattetryck men samtidigt har en vård som inte levererar.

Debattörerna avslutar med att konstatera att Kristdemokraterna värnar vår välfärdsstat – där varje inbetald skattekrona ska gå till kärnuppgifterna. Och om detta tror man de tre oppositionspartierna kan samverka om