SE INTERVJU. M, KD och L stöder SD-initiativ om att rädda Ringhals 2 från den förtida nedstängning som påbörjats. Därmed finns en chans att förslaget kan vinna majoritet i riksdagen, säger Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson till Samtiden.

Sverigedemokraterna har länge drivit på för att bevara samt utveckla den svenska kärnkraften. Strax före jul kom beskedet från M, KD och L att de tänker rösta på vårt initiativ om att rädda Ringhals.

Det kan ske genom att riksdagen röstar för att ge statligt ägda Vattenfall i direktiv att driva reaktorerna Ringhals 1 och 2 vidare. I förslaget ingår också att bolaget inte åläggs några restriktioner när det gäller att planera, förbereda eller bygga ny kärnkraft.

Mattias Bäckström Johansson intervjuas av Samtidens Dick Erixon.