När Ache-provinsen i Indonesien vill tillämpa sharialagar mer jämställt har man inrättat en pluton med kvinnliga prygelutdelare.

De åtta kvinnor ur provinsens shariapolis, som utbildats för att utdela offentliga spöstraff, har nu presenterats, rapporterar AFP.

Trots att den maskerade prygelutdelaren verkade nervös utdelade hon sitt första spöstraff av en ogift kvinna som avslöjats i ett hotellrum med en man, rapporterar nyhetsbyrån.

– Jag tycker hon gjorde ett bra jobb. Hennes teknik var tillfredsställande, sa chefen för shariapolisen Zakwan. Han berättar att man tränat kvinnorna så att de fysiskt och tekniskt ska klara av att utföra en korrekt prygling.

Men den verkliga hemligheten bakom alla spöstraff är att komma över den mentala spärren att piska en annan människa. ”Vi liksom indoktrinerar dem för att ge dem en bättre förståelse av sin roll. De ska inte ha något medlidande för dem som brutit mot Allahs lagar”, säger Zakwan.

Antalet utdömda spöstraff har ökat

Allt fler kvinnor blir åtalade för moralbrott – för allt från att som ogift umgås med män, otrohet, samkönad sex till att dricka alkohol och delta i hasardspel. Detta som en följd av att globaliseringen, genom exempelvis större tillgång till internet, som ofta hamnar i konflikt med islams religiösa regler.

Antalet utdömda straff har ökat och Ache-provinsen vill nu följa islamiska sharialagarna, som uttalar att kvinnor ska bli pryglade av kvinnliga utförare. Grannlandet Malaysia har redan börjat tillämpa den regeln.

Men det har inte varit lätt att få kvinnor att ställa upp som prygelutdelare och det har tagit år att bygga upp den första kvinnliga plutonen, enligt Safriadi som är chef för juridiska enheten som utreder brott mot sharia.

Nu finns en pluton med åtta kvinnor inom shariapolisen som har tränat tekniken för att på rätt sätt utdela spöstraff. Tidigare har ett dussin män utfört alla spöstraff i provinshuvudstaden Banda Ache.

Från officiellt håll vidmakthåller man att spöstraff avskräcker brott, särskilt om shariapolisen patrullerar offentliga platser för att övervaka befolkningens moraliska agerande.