Skurup har all rätt på sin sida när man förbjuder slöjor i för- och grundskolan. Protesterna mot förbudet är antidemokratiska och i strid med Europadomstolens beslut.

I Skurup bifölls i december 2019 en SD-motion som föreslog ett förbud mot ”huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har till syfte att dölja elever och personal” i för- och grundskolan. 

Efter detta beslut har det protesterats mot det demokratiska beslutet i Skurup. Det hävdas vara i strid mot religionsfriheten. Men det är fel.

”Här är det jämställdhet som gäller!” har SD i Skurup kommenterat kritiken. ”Det är fråga som handlar om långt mycket mer än valet av kläder, det är en fråga som handlar om jämställdhet och vilka värderingar vi bör ha i kommunens skolor”.

Europadomstolen slog i mars 2017 fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda anställda att bära slöjor på arbetsplatsen. På arbetet kan ingen kräva att få göra personliga religiösa demonstrationer.

Domslutet visar att det är Sverigedemokraterna och andra som förespråkar slöjförbud som befinner sig i de goda västerländska värderingarnas mittfåra.

”Den muslimska slöjan är en islamistisk symbol som symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor. Den torde därmed strida mot allt som vårt jämställda, demokratiska och sekulära samhälle står för”, konstaterar exempelvis läraren och partisekreteraren Richard Jomshof (SD) i riksdagsmotion (2018/19:33).

När lärare i Skurup vägrar ta av slöjan och rektor går ut i medierna och hävdar att han inte tänker följa beslutet handlar det om antidemokratiskt och extremistiskt agerande. Den som vägrar följa demokratiskt fattade beslut som är i full enlighet med de mänskliga rättigheterna har inte i kommunala verksamheter att göra.

*

Se mer: När andra politiserar slöjan, kan vi blunda?