Regeringen körs nu över av riksdagsmajoriteten. Förra årets svekfulla regeringsbildningen av S, MP, C och L var tänkt att utestänga SD och V från makten, men nu tappar de den själva.

Genom att lägga en extra ändringsbudget på dagens sammanträde med Finansutskottet tar M, SD, KD och V initiativet i riksdagen för att stärka kommunernas välfärd. Samtidigt stryper man delar av regeringens mest kritiserade projekt, Miljöpartiets ”friår” och Centerpartiets ”ingångsavdrag”.

Därmed är Januariöverenskommelsen punkterad.

Stefan Löfven borde utlysa extraval. Och regeringen borde avgå.

Låt oss få ett slut på detta spektakel i kungariket Sverige!

En ohelig allians fäller en annan

Stefan Löfven såg inte heller detta komma. En del undrar hur V och SD kan agera samfällt på ett så potent vis att regeringen får se sig överkörd. Hur är det möjligt?

Svaret är att Januariöverenskommelse var ett svekfullt och ohederligt samarbete – från första början. C och L röstade emot den statsminister man under hela valrörelsen sagt sig förespråka, Ulf Kristersson (M), för att istället ge makten till Stefan Löfven (S). Och Socialdemokraterna började föra en politik man gått till val på att bekämpa: slopande av värnskatten för de rikaste, marknadshyror, uppluckrad anställningstrygghet.

När S, MP, C och L ingick en så iögonfallande ohelig allians, skapade det ett nytt klimat i riksdagen. Varför skulle inte övriga partier kunna agera på samma sätt?

Ordspråket för dagen är: ”Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri”. S, MP, C och L skulle stänga ute SD och V från inflytande sa man. De grävde en grop för marginalisering åt dem.

Men dessa partier kan ju i parlamentet tillsammans med de borgerliga partier som blivit bedragna, M och KD, svara med samma mynt mot Januaripartierna. Det är just det som nu sker.

En ohelig allians har banat vägen för en annan.

Regeringar måste ha majoritet i riksdagen

Löfven mumlar nu att detta oppositionens agerande försvagar regeringsmakten. Nej, men det tar ner en kaxig minoritetsregering på marken.

I parlamentarism kan bara en regering i majoritet regera utan att lyssna på oppositionen. Den som är i minoritet måste lyssna på parlamentet innan beslut tas. Det trodde Januaripartierna att de kunde strunta i, eftersom man räknade med att V och SD inte skulle kunna rösta gemensamt på ett förslag mot regeringen.

Men självklart kan man det. Lägger regeringen dåliga förslag, och dessutom försöker strunta i att man är i minoritet, då får regeringen räkna med att bli överkörd.

Demokrati och parlamentarism bygger på att alla aktörer kan samtala och förhandla med alla. De är folkets valda representanter. Att försöka sätta sig över detta, utestänga vissa partier och låtsas som att valresultatet är ett annat än det är, resulterar alltid i misslyckande.

Tänk om alla gamla partier nu äntligen kunde ta till sig den lärdomen.