Det är dags för Stockholm att få tillbaka sitt kallbadhus. Gärna byggd med inspiration från originaldesign från 1800-talets Strömbad. Det föreslår Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stadshus.

Oslo, Helsingfors och ett flertal andra städer runt om i Europa, men också i Sverige, erbjuder bad och rekreation i fantastiska kallbadhus. Det är verkligen dags för Stockholm att se till så att invånare och besökare får ett kallbadhus. Varför ska Sveriges huvudstad vara sämre?

I vårt förslag finns det även uppvärmda pooler som ett komplement till kallbassängerna. Anläggningen passar därför alla typer av badsugna. Naturligtvis finns det också möjlighet att basta.

Skiss ur SD-motion till fullmäktige.

Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit kommunfullmäktige om att bygga ett nytt kallbadhus med lokalisation Riddarholmen, då det tidigare har legat ett kallbadhus där, Strömbadet.

Vi vill återknyta till historien och föreslår att det nya badhuset byggs som en uppdaterad version av bröderna Axel och Hjalmar Kumliens originaldesign som förebild.

Vi vill bygga Nya Strömbadet!

Det råder idag ett stort och ökande intresse för traditionell arkitektur. Och vad skulle passa bättre tillsammans med de historiska byggnaderna på Riddarholmen än en uppdaterad version av Strömbadet som ritades av två av Stockholms mest kända och uppskattade arkitekter?

Riddarholmen är idag en vacker men outnyttjad yta. Där finns inga publika inrättningar eller bostäder, utan endast arbetsplatser. Läggs kallbadhuset där kommer denna vackra plats att leva upp.

Skiss i SD-motion till fullmäktige.

Västerläget är oslagbart och den fantastiska utsikten mot Stockholms stadshuset får man på köpet. Vi ser gärna att det privata näringslivet bygger och driver anläggningen. Stockholms stad kan därmed få inkomster genom att arrendera ut yta utan några investeringar och framtida underhållskostnader.

Låt oss politiker nu visa stockholmarna att vi kan komma överens över partigränserna så att detta badhus blir verklighet för både stockholmare och besökares glädje och bästa.

Peter Wallmark (SD)
gruppledare, Stockholm stads kommunfullmäktige

*

Se mer: Stockholm Direkt.