Skadegörelsebrott, personrån och våldtäkter har ökat i landet. Antalet våldtäkter mot kvinnor ökade med 10 procent under 2019. Och personrån mot barn (under 18 år) har ökat med 31 procent på ett år.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2019.

Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2019 till 8 350 brott. Våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade med 10 procent jämfört med 2018. Anmälda våldtäktsbrotten mot män ökade med 35 procent, dock på en låg nivå (från 193 till 260 anmälda brott).

Anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor ökade med 5 procent till 5 290 brott. Sexuellt ofredande mot män ökade med 3 procent till 461 anmälda brott.

De anmälda misshandelsbrotten uppgick till 83 900, vilket var en ökning med två procent jämfört med 2018. Hela ökningen ligger på misshandelsbrott mot barn (0–17 år) som ökade till 25 200 brott.

Brotten som ökar mest

Från 2018 till 2019 ökade antalet personrån med 843 brott eller med 12 procent, till 7 640 anmälda brott. Allra värst är ökningen av personrån mot barn (under 18 år) som ökade med hela 31 procent, till 2 480 brott.

De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019 var skadegörelsebrott som ökade med 15 200 brott till 204 000 anmälda brott, en ökning på 8 procent.

Det största antalet brott gäller stölder, 436 000, vilket är en liten minskning på 2 procent.

Bedrägeribrott var den kategori där de anmälda brotten minskade mest under 2019, med 6 procent.