I en mätning har Aftonbladet frågat hur många som inte kan tänka sig att rösta på de olika partierna.

Resultatet av denna lite annorlunda Demoskopmätning presenteras som om väljarna inte har förtroende för Sverigedemokraterna. Men det är en något märklig slutsats för ett parti som aldrig innehaft regeringsmakten.

Aftonbladets Lena Melin menar att detta utgör ”mörka moln” på SD-himlen. Något mer än hälften av väljarna, 55 procent, säger att det är uteslutet att rösta på Sverigedemokraterna. För S och M är motsvarande siffror 40 respektive 33 procent.

Tak på 45 procent?

Hon ser ett ”tak” för partiets väljarstöd.

Och hur många gånger har vi inte hört det? Efter valet 2010 trodde man att de 5,7 procent som partiet fick var taket och att partiet skulle åka ut i nästa val. När valet 2014 närmade sig, då var taket tio procent. Över det skulle SD aldrig nå. Och nu anses alltså taket vara det väljarstöd partiet vara någonstans mellan de 25,4 procent som i Demoskops senaste mätning svarade att de skulle rösta på SD och de 45 procent som kan tänka sig rösta på partiet.

Är 45 procent en dålig siffra? Nej, knappast.

Och det Lena Melin och andra borde ha lärt sig är att väljarna ändrar sig. Det man säger i en opinionsmätning vid en viss tidpunkt är ingen lag skriven i sten.

SD har inte fått visa vad man går för

Självklart är färre väljare emot de två statsministerpartierna S och M. De är ju dom som brukar regera. Allt medan SD aldrig fått chansen. Väljarna vet inte hur Sverigedemokraterna skulle sköta ansvarstagande i regeringsställning. Den osäkerheten spelar självfallet in.

Många medieröster menar att SD kunnat växa på grund av att man uteslutits från politiskt ansvarstagande och kunnat bedriva opposition. Men i den sortens mätningar som Demoskop nu utfört för Aftonbladet framgår att avsaknad av regeringsvana och erfarenhet av maktutövning också är en negativ förtroendefaktor hos väljare som röstar på andra partier än SD.

Väljarnas förändrade syn på partier och förtroendet för dem sker långsamt. Det är de gamla partiernas smala lycka. De kan missköta landet i åratal innan väljarna på allvar överger dem.

Det nya är också det osäkra.

Men det vi ser är att rörelsen till SD rullar på. Att bara 55 procent utesluter att rösta på partiet, gör ju att ”taket” just nu är 45 procent i väljarstöd. Och när Stefan Löfven, Morgan Johansson och de andra fått hålla på ett tag till kommer det taket att återigen höjas.