Så bortförklaras rasism inom Socialdemokratin. De som framför antisemitiska budskap utesluts inte ur partiet. I S- och LO-närstående tidskrifter tas inte denna form av rasism på allvar när man driver en Iran-vänlig linje.

Bloggen Ledarsidorna, vars redaktör Johan Westerholm är medlem i Socialdemokraterna, har granskat hur antisemitismen behandlas inom det ledande regeringspartiet i Sverige och dess närstående, som LO och vänstertidskrifter.

”Det är uppenbart att Arenagruppen, som finansieras av bland annat LO, inte tar kritiken om antisemitismen inom vänstern på allvar.”

Ledarsidorna menar att antisemitismen i svenska Socialdemokratin är minst lika uppenbar som i brittiska Labour. Där har judiska parlamentsledamöter behövt livvakter för att kunna besöka partiets kongress.

Bloggen anger flera konkreta exempel.

  • Adrian Kaba, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har hädat att fanns en judeo-europeisk konspiration mot världens muslimer.
  • Hillevi Larsson, riksdagsledamot för Malmö Stad, som vid upprepade tillfällen deltagit i demonstrationer med antisemitiska inslag samt uppträtt med utmärkelser där staten Israel är utraderad.
  • Jamal el Haj, riksdagsledamot för Malmö Stad, hävdar att Israel bedriver ”etnisk rensning” och benämner terrorattacker riktat mot staten Israel för ”operationer”. Svenska Komittén mot Antisemitism klassar dessa former av uttryck som antisemitiska.
  • SSU Skåne inklusive Malmö har förlorat rätten till statsbidrag då myndighet pekat på en rad med förhållanden, som antisemitism och hån mot personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck, vilket gjort att förbundet inte levt upp till demokratiska grundvärderingar.
  • SSU Malmö har givit uttryck för antisemitiska uttryckssätt i bland annat Första Maj-tåget 2019.
  • Dagens Arena en tydlig koppling till Sveriges Unga Muslimers ordförande Rashid Musa.
  • SSU Stockholms nätverk för rasifierade har tilldelats ett separat rum där ”människor som rasifieras” ska kunna samtala i fred, utan vithetsnorm.

Ledarsidorna summerar: ”Dagens Arena är inte bara möjliggörare av en normalisering av antisemitismen inom den svenska arbetarrörelsen, LO och  socialdemokraterna. [De] är i alla högsta grad en numera tydlig del av det antisemitiska klustret i  Sverige. Detta kluster förfogar över inflytelserika mediaplattformar finansierade av LO och understödda av Socialdemokraterna och som växer sig allt starkare.”