Gränserna till Sverige står fortsatt vidöppna för världen. Nyanlända strömmar till i rekordnivåer. År 2019 beviljades 119.568 uppehållstillstånd. Det är det femte högsta någonsin.

Medier och vänsterliberala partier hävdar att gränserna ”stängts” och att migrationen minskat. Det är inte sant. 2019 var tillströmningen den femte högsta någonsin. Migrationsverket fortsätter att bevilja uppehållstillstånd i rasande takt.

Dessa 119.568 nya uppehållstillstånd motsvarar landets 12:e största stad, Lund. På bara ett år. Och liknande antal har mottagits året dessförinnan, och dessförinnan, och dessförinnan.

– Andelen flyktingar går ned, men kategori arbetskraftsinvandring och anhöriginvandring går upp, säger LO-ekonomen Torbjörn Hållö till Expressen.

Det stämmer. Av dessa beviljande uppehållstillstånd avser 48.395 anhöriginvandring, dvs drygt 40 procent av alla nyanlända. Av dessa är 22.927 anhöriga till asylsökanden. Arbetskraftsinvandrare har fått ta hit 15.129 anhöriga. Övriga anhöriga rör EU-medborgare och gäststuderande.

Katastrof för Sverige

Att denna utveckling med hundratusen nyanlända fortsätter – även år 2019, då regeringen och medierna hävdat att gränserna stängts – är inget annat än en katastrof för landet. Trycket på redan pressade bidragssystem, på kommuner, på skolor, på sjukvård och omsorger bara fortsätter att öka med enorm kraft.

Gränserna är vidöppna trots att ansvariga politikerna under 30 år inte lyckats få ordning på någonting kring integration, jobb, utbildning eller laglydnad. Problemen växer överallt.

På Södersjukhuset rapporterades häromdagen att äldre får vänta i nära ett dygn på akutvård och när de läggs in hamnar de bakom ett lakan i en korridor. Det är u-landsnivå!!!

Hur illa ska det få bli innan vi får politiker som tar ansvar och vänder utvecklingen? Första åtgärden borde vara att stänga gränserna. Nu! Vi klarar inte av mer. Sverige går redan på knäna.

Svenska medborgare har rätt att kräva den service man betalar världens högsta skatter för att få. Vi behöver en regering som företräder svenska folket. Omgående.