KOMMENTAR. På tisdagen inleddes riksrätten i senaten. Man har ägnat 13 timmar i sträck åt att diskutera upplägg och tidsschema av domstolsförfarandet. Flera TV-kanaler slutade direktsända – för ointressant.

Demokratiska partiets har försökt ändra upplägget, genom att föreslå tillägg efter tillägg. Och varje tillägg har diskuterats i timmar där demokraterna grälsjukt talat om att det inte blir en rättvis rättegång om man inte får kalla vittnen och kräva in nya dokument i form av mejl och sms från Vita huset.

Det lustiga är att demokraterna samtidigt säger att de har ett mycket starkt och välunderbyggt åtal om maktmissbruk mot president Donald Trump.

Presidentens advokater frågar hur man kan ha ett starkt åtal, om man så desperat behöver nya vittnen och fler dokument.

Representanthuset ska bereda, Senaten rösta

De frågar också varför demokraterna i Representanthuset inte tog med detta material under sin beredning av riksrättsåtalet. USA:s konstitution slår fast att Representanthuset ska utreda om presidenten begått ”high crime and misdemeanors”, allvarliga brott och misstag.

Först när Representanthuset har ett sådant åtal, ska man skicka ärendet till senaten som röstar om presidenten är skyldig till brottet och ska avsättas eller inte.

Nu har alltså demokraterna på kort tid skickat åtal till senaten och kräver att Senaten ska utreda fallet åt Representanthuset.

Alla tillägg har avslagits av Senaten.

Idag onsdag, kl 13 svensk tid, började själva sakframställan i Senaten.